Permakultuuri põhireeglid I: VAATLUS

Iga uue projekti ja ettevõtmise plaanimine algab vaatlusest ja suhestumisest, mis on kui eelhäälestus loomiseks. Vaatlusega saad sa hinnata ümbritsevat keskkonda, tingimusi, muutujaid ja muid näitajaid, mille alusel kavandada just konkreetsesse olukorda sobivat lahendust.

Kuidas vaadelda?

Isiklikul tasandil saad sa võtta enda jaoks teadlikult aega ja hinnata, kus oled oma elus antud ajahetkel – mis on hetkesituatsioon ja reaalsus, kuidas suhestud ümbritseva keskkonnaga?

  • Identifitseeri need eluvaldkonnad, mida võiks ümber kujundada ja kooskõlastada.
  • Näiteks vaatle ja hinda oma käesolevat elustiili, tuvasta need aspektid, mis juba toimivad efektiivselt ja selgita välja, mis valdkonnad ja teemad vajavad muutmist või parandamist.
  • Sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast, kujuneb meie elustiil erinevatest tegevustest ja harjumustest, mida saab eraldiseisvalt hinnata – mis töötab efektiivselt ja mida võiks pigem muuta?
  • Kuidas on sinu igapäevane enesetunne ja energiatase?
  • Kuhu ja millele kulutad sa kõige rohkem oma tähelepanu (energiat)?
  • Milliseid takistusi sa koged?
  • Kuidas on sinu emotsionaalne heaolu?
  • Sa võid hinnata oma eluvaldkondi näiteks skaalal 0-10, milliseks see kujuneb?

Vaatlus (ka sisevaatlus) on meile olemuslikult miskit väga ürgset ja algupärast, loomulik olemise viis, mida tasub igapäevaelus teadlikumalt rakendada. Tunne ära need erinevad mustrid, mis sinu elustiili ja heaolu kujundavad ning tee vajadusel muudatusi, et elada loomulikku, voolavat ja õnnelikku elu. Läbi teadliku vaatluse ja ümbritsevaga suhestumise, muutume ise rohkem loojaks kui tarbijaks, sõltumatuks – luues nii elu, mis inspireerib ja pakub sügavat rahuldust.